วันทองไร้ใจ / Wanthong Rai Jai / Wanthong yang Tegas
Rank: 2157th, it has 2.1K monthly / 98.7K total views.
Authors: Mu
Artists: Mu
Genres: Webtoon , Josei(W) , Drama , Fantasy , Historical , Reincarnation , Romance
Original language: Thai
Translated language: English
Read direction: Top to Bottom
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2021
Summary:
Pennueng was reincarnated into one of the most well-known Thai folklore epics, "Khun Chang Khun Phaen". To be more precise, she woke up as a younger self of the infamous female lead, Wanthong ‘Two Hearts Bitch’. The nickname she was unfairly given before sentenced to death for appearing indecisive toward the contesting of marriage to her. All because she couldn't decide which of these two abusive men to be with! The handsome accomplished man but a philanderer that this body originally fell in love with or the ugly wealthy man who obsessively faithfully loved you? ...Screw that! I'm not choosing any of you!
show the remaining

Chapters (104)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 98
Migamiz 482 + 1.4K 6 days ago
Chapter 97
Migamiz 568 + 1.7K 13 days ago
Chapter 96
Migamiz 620 + 2.2K 23 days ago
Chapter 95
Migamiz 622 + 1.9K 27 days ago
Chapter 94
Migamiz 666 + 2.7K 43 days ago
Chapter 93
Migamiz 698 + 2.4K 52 days ago
Chapter 92
Migamiz 746 + 2.4K 55 days ago
Chapter 91
Migamiz 727 + 2.4K 58 days ago
Chapter 90
Migamiz 837 + 3.1K 71 days ago
Chapter 89
Migamiz 838 + 2.8K 78 days ago
Chapter 87
Migamiz 974 + 3.4K 92 days ago
Chapter 86
Migamiz 983 + 3.5K 99 days ago
Chapter 85
Migamiz 966 + 3.5K 106 days ago
Chapter 84
Migamiz 958 + 3.5K 114 days ago
Chapter 83
Migamiz 939 + 3.5K 120 days ago
Chapter 82
Migamiz 966 + 3.5K 126 days ago
Chapter 81
Migamiz 1K + 3.6K 128 days ago
Chapter 80
Migamiz 1.1K + 4.4K 141 days ago
Chapter 79
Migamiz 1.1K + 3.8K 148 days ago
Chapter 78 [Season 3]
Migamiz 1.3K + 4.4K 156 days ago
Special Chapter #AD
Migamiz 1.5K + 9.8K 343 days ago
Special Chapter #4
Migamiz 1.4K + 6.7K 345 days ago
Special Chapter #3
Migamiz 1.4K + 7.2K 352 days ago
Special Chapter #Q&A
Migamiz 1.5K + 8.1K 356 days ago
Chapter 76
Migamiz 1.9K + 9.5K 369 days ago
Chapter 75
Migamiz 1.9K + 9K 372 days ago
Chapter 74
Migamiz 1.8K + 8.4K 373 days ago
Chapter 73
Migamiz 1.8K + 8.9K 376 days ago
Chapter 72
Migamiz 1.9K + 8.9K 379 days ago
Chapter 71
Migamiz 1.8K + 8.4K 381 days ago
Chapter 70
Migamiz 2.2K + 8.9K 383 days ago
Chapter 69
Migamiz 1.9K + 8.6K 385 days ago
Chapter 68
Migamiz 2K + 8.9K 387 days ago
Chapter 66
Migamiz 2K + 9.8K 391 days ago
Chapter 65
Migamiz 2.3K + 9.2K 393 days ago
Chapter 64
Migamiz 2.2K + 10K 395 days ago
Chapter 63
Migamiz 2.4K + 11.9K 400 days ago
Chapter 62
Migamiz 2.1K + 10.1K 401 days ago
Chapter 61 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.4K 402 days ago
Chapter 60 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.2K 403 days ago
Chapter 59 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.8K 404 days ago
Chapter 58
Migamiz 2.2K + 10.1K 405 days ago
Chapter 57
Migamiz 2.3K + 10.6K 406 days ago
Chapter 56
Migamiz 2.3K + 10.5K 407 days ago
Chapter 55
Migamiz 2.4K + 10.6K 408 days ago
Chapter 54
Migamiz 2.5K + 11.5K 410 days ago
Chapter 53
Migamiz 2.6K + 12.1K 412 days ago
Chapter 52
Migamiz 2.6K + 12.3K 414 days ago
Chapter 51
Migamiz 2.7K + 13.1K 416 days ago
Chapter 50
Migamiz 2.7K + 13.2K 417 days ago
Chapter 49
Migamiz 2.7K + 13K 418 days ago
Chapter 48 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.6K 420 days ago
Chapter 47 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.9K 420 days ago
Chapter 46
Migamiz 2.6K + 12.2K 421 days ago
Chapter 45
Migamiz 2.6K + 11.9K 422 days ago
Chapter 44
Migamiz 2.6K + 11.8K 423 days ago
Chapter 43
Migamiz 2.7K + 12.4K 424 days ago
Chapter 42
Migamiz 2.6K + 11.9K 425 days ago
Chapter 41
Migamiz 2.7K + 12.5K 426 days ago
Chapter 40 🎵
Migamiz 2.8K + 13K 427 days ago
Chapter 39 [Season 2]
Migamiz 2.9K + 13.6K 428 days ago
Special Chapter #2
Migamiz 2.5K + 12.3K 437 days ago
Special Chapter #1
Migamiz 2.8K + 12.8K 438 days ago
Chapter 37
Migamiz 2.8K + 13.2K 443 days ago
Chapter 36
Migamiz 2.8K + 12.8K 444 days ago
Chapter 35
Migamiz 2.8K + 13.1K 446 days ago
Chapter 34
Migamiz 2.7K + 12.1K 447 days ago
Chapter 33
Migamiz 2.7K + 12.3K 449 days ago
Chapter 32
Migamiz 2.8K + 12.7K 450 days ago
Chapter 31
Migamiz 2.8K + 12.6K 451 days ago
Chapter 30
Migamiz 2.9K + 13.3K 452 days ago
Chapter 29
Migamiz 2.9K + 13.6K 453 days ago
Chapter 27
Migamiz 3K + 13.6K 455 days ago
Chapter 26
Migamiz 3K + 13.8K 456 days ago
Chapter 25
Migamiz 3.1K + 13.6K 457 days ago
Chapter 24
Migamiz 3.1K + 13.8K 458 days ago
Chapter 23
Migamiz 3.3K + 14.6K 460 days ago
Chapter 21
Migamiz 3.3K + 14.7K 463 days ago
Chapter 19 (CW:Ghost)
Migamiz 3.4K + 16K 465 days ago
Chapter 18
Migamiz 3.4K + 15.8K 466 days ago
Chapter 17
Migamiz 3.6K + 16K 467 days ago
Chapter 16
Migamiz 3.7K + 16.5K 469 days ago
Chapter 15
Migamiz 3.7K + 16.6K 470 days ago
Chapter 14
Migamiz 3.7K + 16.5K 471 days ago
Chapter 13
Migamiz 3.8K + 17K 472 days ago
Chapter 12
Migamiz 4K + 18.1K 473 days ago
Chapter 11
Migamiz 4.2K + 19.1K 475 days ago
Chapter 10
Migamiz 4.1K + 19.9K 477 days ago
Chapter 9
Migamiz 4.2K + 19.1K 478 days ago
Chapter 8
Migamiz 4.5K + 20.8K 478 days ago
Chapter 7
Migamiz 4.9K + 22.4K 479 days ago
Chapter 6
Migamiz 4.8K + 24.6K 480 days ago
Chapter 4
Migamiz 4.9K + 23.8K 482 days ago
Chapter 3
Migamiz 5.2K + 25.2K 483 days ago
Chapter 2
Migamiz 6.2K + 30.1K 484 days ago
Chapter 1
Migamiz 10.6K + 51.2K 484 days ago

Reviews

Comments

Disqus